זכויות ילדים חולים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

זכויות ילדים חוליםעל פי חוק חינוך חינם מוגדרים "ילדים חולים" כילדים בני 5 ומעלה, הנאלצים לשבות בביתם לתקופה של למעלה מ – 21 ימים ברציפות

בהתאם להוראת הרופא, וכן גם ילדים החולים במחלה מתמשכת או ליקוי בריאותי כלשהי המצריך טיפול מיוחד בבית החולים או שהות בבית לתקופה של 4 שבועות ומעלה על פי הוראות הרופא המטפל.

רקע

ילדים חולים, העונים לקריטריונים אלה, זכאים לתכנית חינוך מיוחדת, המותאמת הן לצרכיהם הנקודתיים והן למצבם הבריאותי, תוך התייחסות למגבלותיהם השונות וכמובן גם לגילם. התכנית, שניתנת לילדים החולים בהסכמת הוריהם, מועברת בביתן או במסגרת החינוכית, שנמצאת בבית החולים שבו הם מאושפזים. את ההוצאות על התכנית לוקחות על עצמן הרשות החינוכית והמדינה, כחלק מחוק לימוד חובה.

חינוך ילדים המאושפזים בבית החולים

ילדים, המאושפזים בבית החולים, יכולים להשתתף במסגרת החינוכית, המופעלת על ידי בית החולים, הניתנת להם ללא תשלום. את המסגרת החינוכית הזו מפעיל משרד החינוך בעזרתם של מורים ומורות, בעלי הכשרה רלוונטית. הילדים, הזכאים לכך, הם ילדים המאושפזים בבית החולים מכל סיבה שהיא או ילדים, הסובלים מליקוי בריאותי או מחלה ממושכת המצריכה מהם אשפוז של למעלה מ – 4 שבועות בבית החולים.

תכנית הלימוד, הנקבעת על ידי האגף לחינוך מיוחד, הינה תכנית חינוך אישית, המותאמת לתכנית הלימודים של הילד החולה, המועברת בבית הספר במהלך התקופה שבה הוא חולה. לצורך קביעת התכנית, נפגשים הורי התלמיד, המחנך בבית ספרו וגם המורים בבית החולים. ישנה אפשרות לחלק חלק במסגרת תכנית מיוחדת של למידה מרחוק – "קו אור", המופעלת באמצעות מחשבים ומסייעת לילדים החולים, המאושפזים בבית החולים, להשלים חסרים וללמוד תכנים חדשים. התכנית ניתנת ללא תשלום ומיועדת לילדים בגילאים 3 עד 21, המאושפזים בבית החולים.

חינוך ילדים חולים השוהים בביתם

לילדים, הנאלצים לשהות בביתם למשך תקופה העולה על 21 יום ברציפות ובהתאם להוראת הרופא, מוצעת תמיכה חינוכית, המאפשרת להם להשלים את כל הפערים הלימודיים, הנובעים בשל היעדרותם מהמסגרת החינוכית שאליה הם שייכת. את התכנית מפעילה עמותת "קדימה מדע" והיא ניתנת להם ללא עלות. כדי לממש זכות זו, על מנהל בית הספר, שבו לומדים הילדים, לפנות לסיוע לימודי מעמותה (כל זאת, כמובן, בהסכמת ההורים) ולספק לה את המסמכים הרלוונטיים, המעידים על מצבם הבריאותי (אישורים רפואיים ועוד).

חינוך ילדים עם צרכים מיוחדים

באשר לילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים אלה, המרותקים לעיתים לביתם בשל מצבם המיוחד, זכאים למימון תכנית חינוך מיוחדת על ידי משרד החינוך. כל זאת, לצד שירותים רפואיים ושירותים פרא-רפואיים, הניתנים להם במקביל כדי לאפשר להם להשלים פערים חינוכיים ולקבל, יחד עם זאת, את המענה הטיפולי הנדרש להם. הדבר נקבע בהתאם למצבו הנקודתי של הילד, בהתאם לצרכיו המיוחדים ויכולותיו השונות.

עמותות הסיוע העומדות לרשות המשפחות

ישנן כיום שתי עמותות עיקריות, המספקות מענה לילדים חולים, בין אם לילדים השוהים בבית החולים ובין אם לילדים חולים המרותקים לביתם: עמותת "קו אור" ועמותת "תללי"ם". עמותת קו אור מספק מענה לילדים השוהים בבית החולים ואילו עמותת תללי"ם מספקת מענה לילדים המרותקים לביתם. שתיהן פונות לילדים בגילאי הגן ועד כיתה י"ב החולים במחלות כרוניות שונות או סובלים מבעיות בריאותיות, המונעות מהן הגעה סדירה לבית הספר.

עמותת תללי"ם הקימה עבור הילדים בית ספר ווירטואלי, המספק תמיכה לימודית מרחוק, ומציע שיעורים בנושאים שונים שאותם מעבירים מורים מקצועיים. כך יכולים הילדים, השוהים בביתם בכל מקום בארץ, להשלים פערים לימודיים וליהנות מחוויית לימוד מסוג אחר.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מחלות ילדים

כל מה שרציתם לדעת על מחלות ילדים כאן באתר

אז מה היה לנו בכתבה: